Politica de confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate (“Politica”) explică modul în care SC Ericom Copy SRL (denumită în continuare: ”Ericomcopy”) colectează, utilizează şi gestionează informaţiile tale cu caracter personal. Ericomcopy se angajează să protejeze şi să îți respecte confidențialitatea. Citeşte prezenta Politică cu atenţie ca să înţelegi de ce şi cum colectăm datele de la tine şi cum vor fi utilizate.

Cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm, Ericomcopy este “operator de date”, adică entitatea care stabileşte scopurile pentru care şi mijloacele prin care datele cu caracter personal sunt prelucrate.

În cazul în care trebuie să ne contactezi în legătură cu informaţiile tale cu caracter personal sau această Politică, foloseşte următoarele date de contact:

office@ericomcopy.ro ; 021.4106488 ; 0723.664805

Cuprins:

Despre această Politică de confidenţialitate

Cum şi când colectăm datele tale cu caracter personal?

Ce informaţii colectăm direct de la tine?

Ce drepturi de confidenţialitate ai?

Unde sunt stocate datele tale cu caracter personal?

Ericomcopy distribuie datele mele terţilor?

Cât timp îţi păstrează Ericomcopy datele cu caracter personal

Pentru ce folosim datele tale cu caracter personal?

Prelucrarea comenzilor şi furnizarea serviciilor

Serviciul de Relaţii Clienţi

Site-urile web Ericomcopy

Cookie-uri

Alte site-uri web

Marketing

Intrarea în vigoare şi modificările Politicii de confidenţialitate

Cum şi când colectăm datele tale cu caracter personal?

Noi colectăm informaţiile tale cu caracter personal atunci când acestea sunt relevante pentru nevoile tale de consumator sau afacerea noastră (de ex. când cumperi şi/sau comanzi produse şi/sau servicii de la noi, când contactezi Serviciul de Relaţii Clienţi Ericomcopy, când te abonezi la newsletter, când completezi sondajele pentru clienți sau furnizezi feedback despre bunuri şi servicii etc.).

Noi obținem informațiile tale cu caracter personal direct de la tine atunci când comanzi anumite produse sau servicii sau completezi un anumit formular.

Vei găsi mai multe informații despre situațiile și circumstanțele pentru colectarea informațiilor tale cu caracter personal de mai jos în secțiunea Pentru ce folosim datele tale cu caracter personal? Reţine că acestea sunt doar informații despre modalitățile posibile de utilizare a datelor cu caracter personal pe care le poți întâlni vizitând siteurile Ericomcopy.ro și Kyocerashop.eu, efectuând o achiziție la noi sau utilizând serviciile noastre.

Nu folosim datele tale cu caracter personal în scopuri de marketing decât dacă ne spui tu că este OK. Dacă doreşti să îţi trimitem detalii despre produsele, serviciile ofertele şi promoţiile noastre, abonează-te la newsletterul Ericomcopy.

Toate informaţiile tale cu caracter personal sunt tratate în mod confidențial și protejate corespunzător de Ericomcopy şi/sau partenerii noştri de încredere (pentru informaţii suplimentare vezi secțiunea: Ericomcopy distribuie datele mele terților? de mai jos).

Ce informaţii colectăm direct de la tine?

Categoriile obişnuite de date pe care le colectăm de la clienţii Ericomcopy sunt următoarele: nume, adresa, data naşterii, sexul, limba preferată, adresa de plată, adresa de livrare, informaţii financiare, inclusiv cardul de credit sau debit sau alte informaţii de plată pe care le furnizezi când completezi formulare pe site-urile web Ericomcopy sau când corespondezi cu noi prin telefon sau email, istoricul tău de achiziţii de produse şi servicii Ericomcopy şi informaţii suplimentare pe care decizi în mod voluntar să le partajezi.

Ce drepturi de confidenţialitate ai?

Reţine că ai dreptul, în orice moment, să soliciţi de la Ericomcopy următoarele:

• să îți asigure accesul la informaţiile tale cu caracter personal. Poţi întreba Ericomcopy ce date cu caracter personal despre tine sunt folosite și să soliciţi accesul la aceste date cu caracter personal. De asemenea, ai dreptul să cunoști scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem, părțile sau categoriile de părți cu care datele tale cu caracter personal sunt partajate, perioada de păstrare a datelor, precum și sursa datelor noastre care nu sunt colectate direct de la tine.

• să îţi pună la dispoziţie o copie a informaţiilor cu caracter personal pe care le deţinem   Ne poţi contacta dacă doreşti o copie a unei părţi sau a tuturor informaţiilor cu caracter personal pe care le deţinem despre tine.

• să soliciţi rectificarea datelor introduse greşit. Dorim să asigurăm că informațiile tale cu caracter personal sunt corecte și actualizate. Poţi cere Ericomcopy să corecteze sau să elimine informațiile considerate inexacte sau învechite.

• să soliciţi ştergerea informaţiilor cu caracter personal. Ne poţi cere să oprim prelucrarea sau chiar să ştergem informaţiile cu caracter personal pe care le deţinem despre tine. În cazul în care informaţiile tale cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii contractuale a Ericomcopy faţă de tine, Ericomcopy ar putea fi incapabilă să îndeplinească această obligaţie contractuală. De asemenea, dacă informaţiile tale cu caracter personal sunt necesare pentru ca Ericomcopy să respecte anumite obligaţii legale (de ex. legislaţia fiscală), cererea ta nu poate fi gestionată.

• să restricționezi accesul Ericomcopy și/sau al terților la datele tale privind anumite procese sau în totalitate. Dacă ai contestat exactitatea datelor tale, sau nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de tine pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale sau ai obiectat față de prelucrarea efectuată pe baza motivelor pe care Ericomcopy le consideră legitime, ai dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării informaţiilor tale cu caracter personal.

• să depui o obiecţie împotriva modului în care gestionăm datele tale. Reţine că ai dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal care se bazează pe un temei legal pe care Ericomcopy îl consideră legitim. In plus, ai dreptul de a te opune in orice moment prelucrării datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, incluzând profilarea in măsura in care este legata de marketing direct.

• să soliciţi transferul datelor tale către un alt operator de date (dreptul la portabilitate)      În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul tău sau este realizat prin mijloace automate, ai dreptul de a solicita Ericomcopy să îţi transmit datele unui alt operator.

Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, foloseşte datele de contact ale Ericomcopy din secțiunea Despre această Politică de confidențialitate de mai sus.

În cazul în care nu ești mulțumit de modul în care colectăm sau folosim informațiile tale cu caracter personal, ai dreptul întotdeauna să depui o plângere formală la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal accesând pagina http://www.dataprotection.ro/.

Unde sunt stocate datele tale cu caracter personal?

Păstrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm despre tine în medii sigure. Informațiile tale cu caracter personale sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoane fizice.

Unele date sunt încă stocate pe suport de hârtie, dar tindem să digitalizăm toate datele personale pe care le procesăm. Datele prelucrate sunt stocate în sediul şi sistemul IT ale Ericomcopy, dar uneori stocăm datele pe serverele furnizorilor noştri de servicii de încredere.

Ericomcopy distribuie datele mele terților?

Protecţia confidenţialităţii tale este importantă pentru Ericomcopy, prin urmare, nu vom distribui niciodată informaţiile tale cu caracter personal unui terţ în alte scopuri decât cele descrise în prezenta Politică.

Putem transmite informaţiile tale cu caracter personal partenerilor noştri de încredere din afara Ericomcopy, care îţi furnizează servicii în numele Ericomcopy. De exemplu, în scopuri de marketing, finanţare, publicitate, prelucrarea plăţii, livrare sau alte servicii. Cu toate acestea, aceşti furnizori de servicii trebuie, conform contractelor relevante, să folosească datele care le sunt încredinţate numai lor în conformitate cu liniile directoare ale Ericomcopy şi în scopul pe care îl specificăm în mod strict. Îi obligăm, de asemenea, să protejeze în mod adecvat datele tale şi să le păstreze secrete.

Cât timp îţi păstrează Ericomcopy datele cu caracter personal

Ericomcopy nu va păstra datele tale cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare. Mai multe informații despre perioadele de păstrare pentru anumite tipuri de date pot fi găsite în secțiunea Pentru ce folosim datele tale cu caracter personal?

Pentru ce folosim datele tale cu caracter personal?

Folosim datele tale cu caracter personal într-un număr de moduri diferite, în principal pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale pe care Ericomcopy le are faţă de tine, dar uneori şi pentru îmbunătăţirea experienţei tale la cumpărături, pentru marketing direct şi motive de securitate.

Prelucrarea comenzilor și furnizarea serviciilor

Când efectuezi o achiziţie personală prin site-ul web Ericomcopy, ai putea fi solicitat să furnizezi anumite date cu caracter personal care vor fi necesare pentru gestionarea corespunzătoare a achiziţiei tale. Această situaţie va avea loc în special dacă, pe lângă achiziţia produselor Ericomcopy, alegi livrarea prin curier. De asemenea, pentru a prelucra comanda ta asigurând că informaţiile cu caracter personal şi financiare furnizate sunt exacte, folosim sisteme de plată ale terţilor de încredere pentru a asigura că plata ta este sigură şi că detaliile tale nu sunt folosite în mod fraudulos.

Pentru a asigura că produsele și serviciile pe care le cumperi de la Ericomcopy sunt livrate la adresa corectă, colaborăm cu parteneri externi de încredere și le distribuim unele dintre informațiile tale cu caracter personal necesare pentru furnizarea respectivelor servicii (de exemplu, numele, adresa de livrare și preferințele de livrare pe care ni le-ai prezentat, cum ar fi ora la care doreşti să primeşti o livrare).

Serviciul de Relații Clienți

În cazul în care contactezi Serviciul de Relaţii Clienţi Ericomcopy (de ex. cerere de returnare a produslui de care nu eşti mulţumit etc.) vom avea nevoie de informaţiile tale de contact pentru a soluţiona problema cu care te adresezi Ericomcopy. Acestea vor fi utilizate numai în acest scop. În anumite cazuri, vom utiliza servicii ale terţilor cărora le încredinţăm datele tale numai în măsura în care vor fi necesare pentru soluţionarea cazului tău (de ex. servicii autorizate pentru produse electronice pe care le vindem, furnizori de servicii de livrare etc.), după cum sunt descrise în secțiunea intitulată Ericomcopy distribuie datele mele terților?

De asemenea, poţi contacta Serviciul de Relaţii Clienţi Ericomcopy când doreşti să faci achiziţii la Ericomcopy telefonic. Pentru a face achiziţii prin telefon, Ericomcopy prelucrează următoarele date: numele şi prenumele, adresa de facturare, adresa de livrare, numărul de telefon şi adresa de e-mail. Desigur, aceste date sunt furnizate de tine în mod voluntar, dar nefurnizarea lor poate uneori rezulta în incapacitatea de a îndeplini o comandă sau o livrare.

Conversația ta cu Serviciul de Relații Clienți Ericomcopy nu este înregistrată.

Site-urile web Ericomcopy

Unele informaţii despre tine pot fi, de asemenea, colectate atunci când vizitezi site-uri web Ericomcopy (ericomcopy.ro sau kyocerashop.eu). Aceste date vor fi prelucrate într-un anumit scop, despre care te vom informa cel mai târziu în momentul colectării (de ex. pentru a efectua vânzări online, pentru a salva lista de cumpărături pe care ai creat-o). În acest caz, nefurnizarea datelor specifice poate limita posibilitatea de a utiliza cumpărăturile online sau de a reduce nivelul experienței tale la cumpărături.

Cookie-uri

Pentru menținerea site-ului nostru și pentru a asigura funcționalitatea acestuia în mod corespunzător, Ericomcopy utilizează tehnologia cunoscută în general sub numele de „cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere mici pe care le trimitem pe calculatorul tău și le putem accesa mai târziu. Acestea pot fi temporare sau permanente și utilizează, de exemplu, tehnologia JavaScript sau Flash. Datorită cookie-urilor de pe site-ul nostru poţi căuta fără dificultate și îţi putem arăta rezultatele relevante pentru tine. Fișierele cookie de pe site-ul Ericomcopy ne arată ce te interesează pe tine şi pe alţi vizitatori, ceea ce ne ajută să îmbunătățim utilizarea acestuia pentru toată lumea.

Cele mai obişnuite cookie-uri sunt următoarele:

• Strict necesare. Acestea sunt necesare pentru a asigura că site-ul web funcţionează eficient dintr-o perspectivă tehnică.

• Cookie-uri funcționale. Acestea ajută la îmbunătăţirea experienţei memorând alegerile tale.

• Cookie-uri de performanţă. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura modul în care clienţii navighează pe site-ul nostru web şi află ce performanţă avem.

• Cookie-uri de re-direcționare. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a ajuta Ericomcopy să plaseze anunţuri publicitare în alte pagini web pe care clientul le vizitează, sau să evite plasarea de anunţuri publicitare pentru un client care cunoaşte deja Ericomcopy. Verifică cu echipa digitală/de marketing locală cum aceste cookie-uri sunt folosite în detaliu.

• Plug-in-uri de social media. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a conecta clienţii noştri la canalele de social media. După aceea, informaţiile furnizate de cookie pot fi utilizate în diferite moduri. Conectează-te cu echipa locală pentru a identifica cazul de afaceri şi a identifica nevoile de conformitate în legătură cu Regulamentul General privind Protecția Datelor („RGPD”).

Cookie-urile stocate pe calculatorul tău pot fi accesate atunci când vizitezi site-ul nostru web sau deschizi un email pe care ţi-l trimitem. Dacă doreşti să ştergi cookie-uri care sunt deja în calculatorul tău, consultă instrucţiunile browserului tău apăsând pe „Help” în același meniu al browser-ului.

Ericomcopy prelucrează cookie-uri numai cu acordul tău. Pentru a retrage acordul sau a fi de acord cu utilizarea cookie-urilor, efectuează setările adecvate în browser-ul tău. Cu toate acestea, unele din caracteristicile site-ului nostru nu pot funcţiona fără cookie-uri. Cerând acest acord, vom prezenta scopul pentru care acest tip de informaţii despre tine vor fi prelucrate şi vă vom informa despre drepturile voastre. Poţi afla mai multe informaţii despre cookie-uri aici.

Alte site-uri web

Site-urile web Ericomcopy pot conţine link-uri către şi de la site-uri web terţe. Această Politică se aplică numai acestui site web, așa încât atunci când te transferi către alte site-uri web trebuie să citeşti politicile de confidenţialitate ale acestora.

Marketing

Ericomcopy ar dori să îţi trimită înformaţii despre produsele şi serviciile noastre care te-ar putea interesa. Cu toate acestea, putem trimite astfel de materiale de marketing numai dacă optezi pentru acestea. Reţine că indiferent dacă ai consimţit să primeşti mesajele noastre de marketing, poţi opta cu uşurinţă să nu le mai primeşti la o data ulterioară.

Ai dreptul în orice moment să ne opreşti pentru a nu te mai contactăm în scopuri de marketing. Dacă nu mai doreşti să fii contactat în scopuri de marketing, apasă butonul de dezabonare de la sfârşitul mesajului nostru de marketing (email/newsletter).

În fiecare din cazurile de mai sus, vom încerca întotdeauna să îţi furnizăm informaţii sigure cu privire la prelucrarea datelor tale.

Intrarea în vigoare și modificările Politicii de confidenţialitate

Prezenta Politică va intra în vigoare la 25 mai 2018.

Revizuim Politica de confidențialitate periodic şi vom prezenta orice actualizări pe această pagină web.